Skąd się biorą wojny?

„Skąd walki i kłótnie między wami? Czy nie stąd? z pożądliwości waszych, które wojują w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze zużyli.
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka? Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje». Bądźcie więc poddani Bogu, opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was. Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek. Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was” (Jk 4, 1-10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.