Finis coronat opus

Jeśli po naszej śmierci będzie można powiedzieć – zgodnie z prawdą: To był kapłan, to był mężczyzna, to była niewiasta, którzy do śmierci pozostali wierni Mszy Świętej w rycie rzymskim, damy świadectwo wiary katolickiej. Te pojedyncze świadectwa wierności będą zarzewiem powrotu katolickiej ortodoksji. Wytrwajmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.