Bez obawy

Wiążąc się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim i z katolicką doktryną, zawartą na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów, nie podejmujemy się niczego niepewnego. Przeciwnie, jest to droga pewna, w ślad za autorytetem prawowitych papieży i biskupów, którzy przez dwadzieścia wieków wiernie przekazywali nieomylny i niezmienny katolicki depozyt wiary. Nie ma więc powodu do niepokoju, wątpliwości czy obawy. Jeśli do wierności Mszy Świętej i tradycyjnym katolickim katechizmom dołączymy dobre wypełnianie obowiązków stanu i życie w łasce uświęcającej, i wytrwamy do końca, bramy Nieba będą nam szeroko otwarte.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.