Polska racja stanu

Polską racją stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Bez nich będzie nadal budowanie bez fundamentu. Byłoby nader ważne, aby pamiętało o tym duchowieństwo, a także pewne osoby, które przed laty zabierały głos w sprawie przywracania Tradycji, a po wejściu w sferę polityki nabrały wody w usta.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.