Cała wiara, prawdziwa wiara

Magnum praesídium est fides íntegra, fides vera.
Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara.
Św. Leon Wielki


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.