„Lecz słowo Boże nie jest związane” (2 Tm 2, 9)

Sed vérbum Déi non est alligátum.
„Lecz słowo Boże nie jest związane” (2 Tm 2, 9).

Błogosławiony, kto na słowo Prawdy nie nakłada pęt.
Błogosławiony, kto słowa Prawdy słucha.
Błogosławiony, kto w słowo Prawdy wierzy.
Błogosławiony, kto słowo Prawdy wypełnia.
Błogosławiony, kto słowo Prawdy krzewi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.