Dobro narodowe

Duchowni – garstka – którzy nie dokonują karkołomnej ekwilibrystyki połączenia wody z ogniem, duchowni, sprawujący wyłącznie katolicki odwieczny kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką odwieczną wiarę, są dobrem narodowym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.