Jak godnie przyjmować Komunię Świętą?

Jak godnie przyjmować Komunię Świętą?
Dyspozycje duszy:

– Trzeba być katolikiem, to znaczy trzeba należeć do Kościoła Katolickiego – jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
– Trzeba przyjmować Komunię Świętą wyłącznie w powiązaniu z kultem katolickim – nie nowym, zreformowanym, zmutowanym.
– Trzeba wyznawać wiarę katolicką – nie nową, zreformowaną, zmutowaną.
– W szczególności trzeba mieć wiarę katolicką odnośnie do Najświętszego Sakramentu, czyli tak wierzyć w Najświętszy Sakrament, jak od wieków wierzy Kościół Katolicki.
– Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, trzeba mieć serce czyste, wolne od grzechu śmiertelnego.


„Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie. Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej. Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego” (1 Kor 11, 26-29).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.