Jak przyjmuję Komunię Świętą?

Na czym polega dziękczynienie po Komunii Świętej?
Dziękczynienie po Komunii Świętej polega na zachowaniu skupienia dla uczczenia Pana Jezusa, który przybył do nas, na odnowieniu naszych aktów wiary, nadziei, miłości, czci, dziękczynienia, ofiarowania się i prośby, szczególnie w odniesieniu do tych łask, które są dla nas najbardziej potrzebne i dla tych osób, za które powinniśmy się modlić” (Katechizm katolicki Św. Piusa X).

Patrząc na nasze życie, postawmy sobie pytanie poważne: Czy z upływem tygodni, miesięcy, lat, moje Komunie Święte są coraz bardziej gorliwe, żarliwe, pobożne, serdeczne?

„Jedna Komunia żarliwa jest więcej warta niż wiele Komunii letnich razem wziętych” (O. Reginald Garrigou-Lagrange OP).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.