Obowiązek katolickiego kapłana

Ważnie wyświęcony katolicki kapłan, składając Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim, spełnia swój obowiązek – sprawuje kult katolicki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.