Nawrócenie konsekwentne i trwałe

Jak ukazuje żywot Św. Augustyna, nawet po latach życia w grzechach nieczystości i w błędach fałszywych doktryn, możliwe jest nawrócenie konsekwentne i trwałe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.