Najmędrsze słowa w historii

„Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych; i kto by miał jej ducha, znalazłby w niej «mannę ukrytą» (Ap 2, 17)” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

Najmędrsze słowa, jakie kiedykolwiek zostały wypowiedziane przez ludzi – przewyższające wszelką wiedzę i mądrość ludzką – to słowa wypowiedziane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.