U źródeł wiary katolickiej i apostolskiej

Lex orandi – lex credendi. Czystym źródłem wiary katolickiej i apostolskiej jest katolicka liturgia, w szczególności tradycyjna Msza łacińska – Msza Święta w rycie rzymskim – zachowana i dana Kościołowi Katolickiemu po wsze czasy przez świętego Papieża Piusa V bullą Quo primum.
Mówił przed laty Ks. Gommar De Pauw:

Historyczna interwencja papieża Piusa V nie zaowocowała (…) narzuceniem Novus Ordo Missae – nowego porządku mszy, ale PRZYWRÓCENIEM w całej swej uroczystej prostocie bardzo starej Mszy Świętej. Tak starej, że niektóre jej ceremonie i modlitwy pochodziły z czasów naszego Pana i Jego Apostołów oraz rzymskich katakumb, kiedy to odprawiano pierwsze Msze rzymskie, ponad 19 wieków temu – nie na stołach, lecz na grobach. Na kamiennych grobowcach męczenników. Męczennicy byli pierwszymi członkami naszego Kościoła. Ci piękni mężczyźni i kobiety, ci piękni chłopcy i dziewczęta, którzy woleli ŚMIERĆ od zdrady czy kompromisu w sprawach swojej i NASZEJ wiary!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.