Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!

Przeżywamy dni Oktawy uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Myślimy z wdzięcznością o chwalebnej historii katolickiego Rzymu, który – dzięki świadectwu Świętych Apostołów i ich prawowitych następców – porzucił przed wiekami pogańskie błędy i stał się uczniem i nauczycielem prawdy.
Św. Leon Wielki, papież, w Kazaniu 1 na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła mówi:

Isti enim sunt viri, per quos tibi Evangélium Christi, Roma, resplénduit; et, quæ eras magístra erróris, facta es discípula veritátis.
„Ci bowiem są mężowie, przez których tobie, Rzymie, Ewangelia Chrystusowa zajaśniała; i który byłeś nauczycielem błędu, stałeś się uczniem prawdy”.

Z troską myślimy o historii ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy to z powodu krzewionych błędów przeciwnych katolickiej i apostolskiej wierze, Rzym z ucznia i nauczyciela prawdy stał się nauczycielem błędu: Roma magístra erróris.
Czyńmy, co możliwe, aby przede wszystkim we własnym życiu dochować wierności wierze katolickiej i apostolskiej. I odnawiajmy codziennie akt wiary.
I módlmy się codziennie o powszechny powrót katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności.
Módlmy się codziennie, aby Rzym stał się na nowo uczniem i nauczycielem prawdy. Roma discípula et magístra veritátis.
Módlmy się codziennie o powszechny powrót świętej wiary katolickiej i apostolskiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.