U stopni ołtarza

Emítte lúcem túam et veritátem túam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in móntem sánctum túum et in tabernácula túa.
„Ześlij światłość swoją i prawdę swoją: one mnie poprowadzą i przywiodą na górę świętą Twoją, aż do przybytków Twoich” (Ps 42, 3).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.