Wszechobecność Boża

„Jeśli wezmę skrzydła moje rano i będę mieszkał na końcu morza,
i tam mię poprowadzi ręka Twoja i trzymać mię będzie prawica Twoja” (Ps 138, 9-10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.