Rada dla duszy pożyteczna

Bądźmy wytrwali w modlitwie. Wymóg miłości do Pana Boga – ponad wszystkich i ponad wszystko!
Jeżeli mamy dokładny rozkład codziennej modlitwy (a dobrze jest mieć takowy!), zachowujmy go z wielką skrupulatnością, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Jeżeli z poważnych racji opuścilibyśmy jakąś część naszych modlitw, zaległości nadrabiajmy quam primum – najlepiej zaraz na drugi dzień. Dobrze też będzie w tymże następnym dniu rozpocząć właśnie od tych zaległych modlitw, a następnie przejść do bieżących modlitw dnia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.