Pytanie poważne

Pośrodku letniej kanikuły postawmy pytanie poważne: Czy Pana Boga traktuję jako uciążliwy obowiązek, czy jako największą miłość mojego serca?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.