Tylko Kościół Katolicki ma prawo tak mówić

„Przyjdźcie do nas, bo tylko u nas jest zbawienie”. Tak ma prawo mówić nie żadna struktura czy strukturka partykularna, lecz – w autorytecie Pana naszego Jezusa Chrystusa – jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.