Kierowco!

Kilka wskazań bezpiecznych dla kierowców:

1. Siadam za kierownicą zawsze w stanie łaski uświęcającej.

2. Przed jazdą i po dotarciu do celu czynię pobożnie znak Krzyża.
Lepiej, gdy przed jazdą krótko się pomodlę – odmawiając przynajmniej:

Znak Krzyża,
Pod Twoją obronę…
– Św. Krzysztofie, módl się za nami.

3. Mam na uwadze wymogi miłości bliźniego, zachowuję się taktownie i unikam agresji wobec innych użytkowników drogi.

4. Zachowuję przepisy ruchu drogowego – w trosce o bezpieczeństwo własne i bliźnich.


Łatwo przyswajalna strofa niech nas mobilizuje do modlitwy – za każdym razem, gdy siadamy za kierownicą:

Toyotą jadę, czy Mazdą,
przed każdą modlę się jazdą.
I modlę się zawsze po jeździe.
W pojeździe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.