Po prostu obowiązek (1/2)

Obowiązkiem katolickiego kapłana jest sprawować kult katolicki – nie reformowany.
Obowiązkiem katolickiego kapłana jest krzewić katolicką doktrynę – nie reformowaną.

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Doktryna, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, jest doktryną katolicką.
Kapłan, który sprawuje Mszę Świętą w rycie rzymskim – kult katolicki – spełnia po prostu swój obowiązek.
Kapłan, który krzewi doktrynę, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, spełnia po prostu swój obowiązek.
Taki kapłan będzie mógł pod koniec swojego ziemskiego życia wyznać z pokorą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.