Obowiązek katolicki

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza „posoborowa” – novus ordo missae – jest kultem reformowanym.
Katolik ma obowiązek związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim.

Nie ustawajmy w modlitwie o prawy rozum i o rychłe podjęcie katolickich decyzji dla duchownych i świeckich, pogrążonych jeszcze w nowej religii.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Wyznanie wiary Św. Atanazego).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.