Dwie proste praktyki

Iluż błędom, niedorzecznościom, grzechom i nieszczęściom zapobiegłyby dwie proste praktyki:

  • Prosić częściej katolickiego kapłana o modlitwę i błogosławieństwo,
  • Prosić o radę i konsultować z katolickim kapłanem zwłaszcza ważniejsze sprawy i decyzje.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.