Aby zbawić duszę swoją

Aby zbawić duszę swoją, potrzeba:
– wyznawać integralnie katolicką wiarę,
– pełnić wolę Bożą,
– być w stanie łaski uświęcającej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.