Przestroga dla dusz oddanych modlitwie

Zaniedbanie modlitwy jest szczególnie groźne dla dusz, które są zaawansowane w modlitwie i modlą się wiele. Jeśli taka dusza zaniedbuje się w modlitwie, diabeł szybko znajduje do niej dostęp i niejednokrotnie szybko czyni spustoszenia ogromne.
„Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
Bądźmy sumiennie wierni codziennej modlitwie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.