Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?

Duszpasterstwa katolickie – nie tylko z nazwy, lecz de facto – są nieliczne. Dzięki łasce Bożej i dzięki ludzkiej współpracy z łaską Bożą – istnieją.
Jak mogę przyczyniać się do dobrych owoców tychże duszpasterstw?

  1. Modlitwa. Modlę się o dobre owoce duszpasterstwa.
  2. Post. Na przykład w piątki praktykuję post ścisły w intencji o dobre owoce duszpasterstwa.
  3. Praca. Daję swój wkład czasu, talentów, zdolności, sił. Chodzi na przykład o prace fizyczne, remontowe, dekoracyjne, zadbanie o porządek czy solidne posprzątanie oratorium, kaplicy czy kościoła przed niedzielą.
  4. Dar pieniężny. Kto ma mniej, niech daje według możliwości. Kto ma dużo pieniędzy, niech sercem ochotnym dużo pieniędzy daje na ten cel naglący, pilny i zbożny – na wyposażenie i utrzymanie miejsc, w których sprawowany jest wyłącznie katolicki kult i krzewiona jest wyłącznie katolicka wiara.
  5. Obecność. Na ile obowiązki stanu i okoliczności mi pozwalają, przybywam jak najczęściej – także w dni powszednie – aby pobożnie wysłuchać Mszy Świętej, wspólnie modlić się i z uwagą słuchać katolickich pouczeń kapłana.

Spełniając powyższe wskazania, przyczyniać się będziemy do stopniowego przezwyciężania nowej religii i przywracania wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Pilny i zaszczytny obowiązek!
Pan Bóg będzie godnie uczczony, a dusze odniosą pożytek zbawienny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.