Katolicki obrzęd Komunii Świętej

Na katolickiej Mszy Świętej – odprawianej w starożytnym czcigodnym rycie rzymskim – do Komunii Świętej przystępujemy z nabożnością, w milczeniu i skupieniu, z pokorą klękamy i z czcią przyjmujemy Ciało Pańskie. Nic nie mówimy, albowiem udzielając nam Komunii Świętej, całą formułę – do Amen włącznie – wypowiada sam kapłan. A formuła jest doniosła i wyraża jeden ze skutków Najświętszego Sakramentu. Mówi kapłan, czyniąc znak Krzyża:

Corpus Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Co znaczy:

Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy twojej na żywot wieczny. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.