Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 21.08.2022: Przywracajmy wiarę katolicką!

Kazanie na XI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 21.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: 1 Kor 15, 1-10
Ewangelia: Mk 7, 31-37.

Jak przyczyniać się do przywracania wiary katolickiej?
Jak przyczyniać się do dobrych owoców katolickiego duszpasterstwa?

– modlitwa,
– post,
– praca,
– dar pieniężny,
– obecność.

„Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu” (1 Kor 15, 58)!

Pobierz »

.


„Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.