Pozdrowienie katolickie

Katolickie pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nie jest na pierwszym miejscu grzecznościowym zagajeniem rozmowy, choć pełni także taką rolę.
Katolickie pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu wyrazem wiary i oddaniem czci Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
Jeżeli katolik, spotykając katolickiego kapłana, nie wypowiada słów Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtedy – po pierwsze – Pan nasz Jezus Chrystus nie jest uczczony, po drugie – nie jest uszanowany sakrament kapłaństwa, i – po trzecie – dusza zaniedbująca się w wypowiadaniu katolickiego pozdrowienia ponosi szkodę.

Jeżeli katolik, spotykając katolickiego kapłana, wypowiada słowa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wtedy – po pierwsze – Pan nasz Jezus Chrystus jest uczczony, po drugie – jest uszanowany sakrament kapłaństwa, i – po trzecie – dusza wypowiadająca katolickie pozdrowienie odnosi korzyść.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.