Repetycje, korepetycje…

Novus ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy świętej, sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii” (Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, List do Pawła VI z 25 września 1969 roku).

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Novus ordo missae jest kultem reformowanym.
Kapłan katolicki ma obowiązek sprawowania wyłącznie katolickiego kultu.
Taki kapłan, u końca swoich dni na ziemi, będzie mógł powiedzieć skromnie i zgodnie z prawdą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.