Bardzo wysokie wymagania

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O jak ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).

Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie – jest wiarą bardzo wysokich wymagań. Z powagą weźmy sobie do serca słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa o ciasnej bramie i wąskiej drodze wiodącej do życia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.