Sakrament kapłaństwa

Sakramenty święte ustanowił Pan nasz Jezus Chrystus.
Kapłaństwo jest sakramentem świętym. Jest jednym z siedmiu sakramentów świętych.
Katolik z czcią odnosi się do świętych sakramentów.
Katolik z czcią odnosi się do sakramentu kapłaństwa.
Katolik widzi sakrament kapłaństwa tak, jak go zamierzył Pan nasz Jezus Chrystus i jak o nim uczy Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu.
Kapłan katolicki, który sprawuje wyłącznie kult katolicki, spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który krzewi wyłącznie katolicką doktrynę, spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który w posłuszeństwie Chrystusowi dobrze spełnia obowiązki stanu, będzie mógł – u końca swoich dni na ziemi – skromnie i zgodnie z prawdą powiedzieć: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.