In persona Christi

„Wykonujemy urząd kapłański nie w imieniu własnym, ale w imieniu Jezusa Chrystusa” (Św. Pius X, encyklika Haerent animo).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.