Kapłan katolicki wypełnia obowiązki stanu

Kapłan katolicki, który codziennie wiernie odmawia Brewiarz – digne, attente ac devote – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który codziennie wiernie składa Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim – kult katolicki – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki, który codziennie wiernie krzewi ortodoksyjną katolicką doktrynę – w jedności wiary katolickiej i apostolskiej z prawowitymi katolickimi Papieżami i Soborami – spełnia swój obowiązek.
Kapłan katolicki wypełnia obowiązki stanu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.