Duszpasterstwo katolickie

Duszpasterstwo. Dusz pasterstwo. Pasterzowanie duszom. Pasterz. Dusze.
W duszpasterstwie katolickim kapłan katolicki codziennie wiernie składa Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim – kult katolicki.

W duszpasterstwie katolickim kapłan katolicki codziennie wiernie krzewi ortodoksyjną katolicką doktrynę – w jedności wiary katolickiej i apostolskiej z prawowitymi katolickimi Papieżami i Soborami.
Dusze, które nie stawiają oporu łasce i prawdzie, będą dzięki katolickiemu duszpasterstwu przyspieszać biegu na drodze wiary i świętości. O duszach gorliwych i postępujących mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.