3 lata bloga Actualia

„Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).

12 października Roku Pańskiego 2019 ukazał się pierwszy wpis na blogu Actualia (czyt.: aktualia).
Blog Actualia jest ważną częścią rzymskokatolickiego duszpasterstwa związanego wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, duszpasterstwa, które szczęśliwie – dzięki Bożej dobroci i zapobiegliwości ludzkiej – znalazło swoją siedzibę we Wrocławiu. Wynajęty lokal (umowa bezterminowa podpisana 29 czerwca 2022 r.) w szybkim tempie został przystosowany do potrzeb katolickiego kultu. Pierwsza Msza Święta została odprawiona 16 lipca 2022 r. Poświęcenie (według tradycyjnej formuły poświęcenia prywatnego oratorium, czyli miejsca modlitwy) zostało dokonane 17 lipca 2022 r. Sukcesywnie są kontynuowane dalsze starania o upiększenie i wyposażenie oratorium, któremu patronuje Św. Józef.
Nie do przecenienia jest internet, jako dar Boży – wielce przydatny do krzewienia katolickiej doktryny!
Za wszystkie dobre owoce – w duszach wiernych w Polsce i za granicą – hojnego kapłańskiego siewu słowa Prawdy na łamach bloga Actualia – Bogu niech będą dzięki.

„Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego: głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli – mając uszy chciwe pochlebstwa i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj” (2 Tm 4, 1-5).


Actualia – wejście


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.