Najważniejsza modlitwa

Najważniejsza modlitwa to – oprócz modlitwy w ostatniej godzinie – modlitwa po Komunii Świętej. Określenie „najważniejsza” jest tu uzasadnione, ponieważ dotyczy najbardziej wzniosłych okoliczności, jakich dusza może dostąpić na ziemi: najpełniejszego zjednoczenia duszy z Panem Bogiem.
W Komunii Świętej Pan nasz Jezus Chrystus, pod postacią chleba, jest obecny vére, reáliter, substantiáliter – prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie. W Komunii Świętej otrzymujemy zatem nie tylko obfite łaski, ale samego Dawcę łask!
Z tej racji traktujmy modlitwę po Komunii Świętej jako najważniejszą. Podejmujmy Pana naszego Jezusa Chrystusa jak najgodniej: pełnym czci i miłości milczeniem, adoracją, niespieszną i skupioną modlitwą. Możemy między innymi korzystać z zawartych w dawnych katolickich książeczkach do nabożeństwa tekstów tradycyjnych katolickich modlitw bądź pieśni na Komunię. Odczytywane z uwagą treści będą wyborną modlitwą duszy i doskonałym uczczeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, który – choć ukryty – w swoim Majestacie zniża się do lichego stworzenia.
Powiedz mi, jaka jest Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci, jaka jest Twoja wiara.
Powiedz mi, jaka jest Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci, jaka jest Twoja wiara w Najświętszy Sakrament.
Powiedz mi, jaka jest Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci, jaka jest Twoja gorliwość w modlitwie.
Powiedz mi, jaka jest Twoja modlitwa po Komunii Świętej, a powiem Ci, jaka jest Twoja miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dziękczynienie po Komunii Świętej.
Modlitwa po Komunii Świętej.
Modlitwa.

Najważniejsza modlitwa.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.