Elementy wierności

„Wchodźcie przez ciasną bramę” (Mt 7, 13).

Elementy niedyspensowalne życia wiarą katolicką to: wyrzeczenie, umartwienie, wymaganie od siebie. Wola, wsparta łaską otrzymywaną przez modlitwę i Sakramenty Święte, musi się wiele natrudzić, aby dochować wierności wymaganiom katolickiej wiary.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.