Najprościej

Katolik – duchowny i świecki – ma obowiązek związać się wyłącznie z kultem katolickim (nie: reformowanym).
Katolik – duchowny i świecki – ma obowiązek związać się wyłącznie z wiarą katolicką (nie: reformowaną).
Nic nadzwyczajnego.
Po prostu obowiązek.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.