Po prostu obowiązek

Obowiązkiem katolickiego kapłana jest sprawować kult katolicki.
Obowiązkiem katolickiego kapłana jest krzewić doktrynę katolicką.
Jeśli kapłan katolicki tak czyni, spełnia po prostu swój obowiązek.
Salus animarum suprema lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.