Łaska ostatecznego wytrwania

Łaska ostatecznego wytrwania to łaska wytrwania w katolickiej wierze, łaska wytrwania w dobrem, łaska wytrwania w łasce uświęcającej w ostatniej godzinie życia doczesnego.
Już teraz codziennie z pokorą i ufnością wypraszajmy sobie łaskę ostatecznego wytrwania!
Prośmy o tę łaskę Anioła Stróża w codziennej modlitwie: Strzeż duszy i ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Prośmy o tę łaskę Matkę Bożą, słowami Pozdrowienia Anielskiego: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
I prośmy o tę łaskę Św. Józefa, odmawiając codziennie Litanię do Św. Józefa i prosząc z ufnością: Patronie umierających, módl się za nami.
I odmawiajmy codziennie Modlitwę do Św. Józefa po Różańcu, kończąc ją z pełnym zaufaniem słowami: Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.