Tylko wiara katolicka daje zbawienie

Kwestia wprowadzenia nowej religii w oficjalnych strukturach kościelnych. To już kilkadziesiąt lat.
O ile kilkadziesiąt lat temu ignorancja niezawiniona mogła być okolicznością łagodzącą, o tyle dzisiaj ignorancja, jeśli jest (a jest!), jest zawiniona. Okoliczność obciążająca.
O kwestii wprowadzenia nowej religii w oficjalnych strukturach kościelnych można się dzisiaj dowiedzieć – także w języku polskim. Za wiedzą – poznaną prawdą – powinny pójść konsekwentne decyzje i czyny. W przeciwnym wypadku grozi duszy piekło.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.