O. Benedykt Huculak OFM, Watykan dzisiaj

Autor diagnozuje jedną z herezji związanych z nową religią, krzewioną w oficjalnych strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat. – więcej

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.