To nie jest wiara katolicka

Modernizm (zob. encyklika Św. Piusa X, Pascendi) nie jest akceptowalną wersją wiary katolickiej. Modernizm NIE jest wiarą katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.