Obowiązek

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).

Związanie się wyłącznie z katolickim kultem i wyznawanie katolickiej wiary to elementarne obowiązki.
Jeśli więc jesteśmy związani wyłącznie z katolickim kultem i wyznajemy katolicką wiarę, spełniamy swój obowiązek wobec Pana Boga. Nie ma tu miejsca na wywyższanie się ponad innych, na pogardzanie innymi, na uważanie się za lepszego od innych. Jest proste i pokorne poczucie obowiązku, z którego należy się – wobec Pana Boga – wywiązać wiernie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.