U końca roku kościelnego podziękujmy Panu Bogu

Za wszystko dzięki czyńcie.
(1 Tes 5, 18)

Dobiega końca rok kościelny. Za kilka dni 1 Niedzielą Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Panu Bogu podziękować za kończący się rok: za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, za dar wiary, za dar Kościoła Świętego, za dar sakramentów świętych, które przyjmowaliśmy i za to, że prowadzeni łaską Bożą podjęliśmy w naszym życiu ważne decyzje – porządkujące, dobroczynne, mające na celu powrót do prawdziwie katolickiego kultu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i powrót do prawdziwie katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. A jeżeli w tym kończącym się roku kościelnym uczyniliśmy cokolwiek dobrego, i za tę możliwość i za dobro spełnione – z serca Panu Bogu podziękujmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.