U końca roku kościelnego przeprośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już jutro pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Pana Boga przeprosić – za każdy grzech, który popełniliśmy w dobiegającym końca roku kościelnym, za wszystkie grzechy powszednie i za wszystkie grzechy śmiertelne, jeżeli takowe popełniliśmy. Trzeba Pana Boga przeprosić za każdy grzech, który popełniliśmy myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem.
Ze skruchą uderzmy się w piersi i mówmy Akt żalu:

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.