U końca roku kościelnego prośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już dzisiaj pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.
Trzeba dzisiaj Pana Boga poprosić: o obfite łaski na nowy rok kościelny, który rozpoczniemy Adwentem – czasem pokuty, czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Modlitwa prośby jest bardzo ważna. W modlitwie prośby widać jasno, jak Pan Bóg traktuje nas poważnie. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; i kto szuka, znajduje; a pukającemu, będzie otworzone” (Mt 7, 7-8).
A Św. Paweł Apostoł wzywa: „O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome” (Flp 4, 6).
Prośmy więc Pana Boga. Prośmy Pana Boga, abyśmy nowy rok kościelny przeżyli z większą gorliwością, miłością, wiernością, bezkompromisowością wobec błędu i grzechu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.