Wierzę w Kościół!

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (Credo).

Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest niewiara w Kościół.
Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest nonszalanckie podejście do katolickiego depozytu wiary, krzewionego nieomylnie i niezmiennie przez wieki przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Trzeba w Kościół wierzyć.
Trzeba Kościołowi wierzyć.
Trzeba Kościołowi w jego odwiecznym nauczaniu – którego prawdziwość i nieomylność jest gwarantowana przez autorytet Papieży – wierzyć.
Trzeba wierzyć w Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Prośmy Matkę Bożą Niepokalaną, która nie znała błędu i grzechu, o miłość do Kościoła i o wiarę w Kościół – jeden, święty, katolicki, apostolski. Będzie to doskonała – i pilna zarazem! – intencja w Nowennie do Niepokalanej, którą właśnie rozpoczęliśmy.

Cunctas haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.