Wierni do końca

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13).

Jeżeli będziemy odchodzić z tego świata niekoniecznie w opinii świętości (daj Boże i to!), ale przynajmniej w glorii wierności – kiedy wytrwamy w przywiązaniu wyłącznie do kultu katolickiego: Mszy Świętej w rycie rzymskim – spełnimy swój obowiązek i damy budujące świadectwo wiary.

„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach” (Mt 5, 16).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.